καλώς ορίσατε

*Πυνθάνομαι (ρήμα, αποθετικό) : Σημασιολογικό - 

1. μαθαίνω κτ. από κπ. |με αιτ. και γεν. |με αιτ. και εμπρόθετο προσδιορισμό |με γεν. και ειδική πρόταση|ακούω ή μαθαίνω |με αιτ. |με μτχ. |με απρφ. |με ειδική πρόταση |απόλ. |ακούω να γίνεται λόγος για κτ., ακούω νεότερη αγγελία, πληροφορούμαι |με γεν. 

2. ζητώ να μάθω |με αιτ. και γεν. |με περί και γεν. |με αιτ. προσ. |με πλάγια ερώτηση

 

 

Μια ιστοσελίδα μη κερδοσκοπική που σκοπό έχει να ενημερώσει και να ψυχαγωγήσει.

Εδώ θα βρείτε πληθωρα πληροφοριών και ενδιαφέροντων άρθρων.

 

Καλή ανάγνωση.


Σχόλια κ αλλα

Ημερομηνία: 2019-04-09

Από: Wotan

Θέμα: We offer you the opportunity to advertise your products and services.

We offer you the opportunity to advertise your products and services.

Good day! Look at a fine offering for you. I want to offer the possibility of sending your commercial offers or messages through feedback forms. The advantage of this method is that the messages sent through the feedback forms are included in the white list. This method increases the chance that your message will be read. Mailing is made in the same way you received this message.
Sending via Feedback Forms to any domain zones of the world. (more than 1000 domain zones.).
The cost of sending 1 million messages is $ 49 instead of $ 99.
Domain zone .com - (12 million messages sent) - $399 instead of $699
All us sites that have a feedback form. (10 million messages sent) - $349 instead of $649
All domain zones in Europe- (8 million messages sent) - $ 299 instead of $599
All sites in the world (25 million messages sent) - $499 instead of $999


Discounts are valid until April 11.
Feedback and warranty!
Delivery report!

In the process of sending messages, we do not violate the rules of GDRP.
This message is created automatically use our contacts for communication.Contact us.
Telegram - @FeedbackFormEU
Skype – FeedbackForm2019
Email - FeedbackForm@make-success.com

Best wishes

This message is created automatically use our contacts for communication.

Απάντηση

—————

Στείλτε μας κ εσείς τις ιδέες σας η οποιοδήποτε άρθρο για να το δημοσιεύσουμε.