Οξύτητα (ph) του εδάφους.

2013-04-25 23:42

 

 

Οξύτητα (ph) του εδάφους.

Έχουμε τρεις βασικές κατηγορίες σύμφωνα με τις όποιες χαρακτηρίζουμε τα εδάφη σύμφωνα με την οξύτητά τους (pH):

1. Όξινα εδάφη, με pH από 0 (εξαιρετικά όξινα) έως pH 6
2. Ουδέτερα εδάφη, με pH από 6 έως 8 και
3. Αλκαλικά εδάφη (βασικά), με pH από 8 έως 14 (εξαιρετικά αλκαλικά)

Σπουδαιότητα ph εδάφους.
Το κάθε φυτο έχει αναπτυχτεί εδώ και εκατομμύρια χρονια ενταγμένο σε ένα οικοσύστημα. Ένας από τους παράγοντες που καθορίζουν την διαφορετικότητα του κάθε οικοσυστήματος είναι και το pH του εδάφους. Κάθε είδος φυτού χρειάζεται συγκεκριμένη τιμή pH , όμοια με αυτή του φυσικού του περιβάλλοντος, που θα του επιτρέψει την σωστή απορρόφηση θρεπτικών συστατικών  ώστε να ευδοκιμήσει.

Η απορρόφηση των ανόργανων συστατικών από τις ρίζες των φυτών π.χ. άζωτο, σίδηρο γίνεται μόνο όταν είναι διαλυμένα σε νερό. Εξαιρετικά όξινα ή αλκαλικά, εδάφη δεν επιτρέπουν σε  αρκετά θρεπτικά συστατικά  για τα φυτά να διαλυθούν και  κατά συνέπεια αυτά δεν σε θέση να τα απορροφήσουν. Καθώς τα φυτά δεν λαμβάνουν τις απαιτούμενες ποσότητες  θρεπτικών συστατικών, εμφανίζουν μειωμένη παράγωγη, μικρή ανάπτυξη και  είναι επιρρεπή και ευπρόσβλητα  σε ασθένειες φυτών.

Πρακτικά λοιπόν η γνώση του βαθμού οξύτητας, μας επιτρέπει το φυτεμα δέντρων και φυτών τα οποία έχουν αντίστοιχες απαιτήσεις  ή την τροποποίηση του εδάφους σε σχέση με φυτά και δέντρα τα οποία ήδη υπάρχουν.

Ως γενικό κανόνα φύτευσης μπορούμε να πούμε  ότι τα περισσότερα φυτά αναπτύσσονται καλύτερα σε ουδέτερα προς ελαφρά όξινα εδάφη, με pH μεταξύ 6 – 7.  Υπάρχουν όμως και αρκετά φυτά & δένδρα που προτιμούν τα όξινα, μη ασβεστούχα, εδάφη και άλλα που προτιμούν τα αλκαλικά, ασβεστούχα εδάφη.

Μέτρηση του pH του εδάφους. Στα καταστήματα με είδη και εργαλεία κήπου ή και σε garden center ή σε οινολογικά εργαστήρια, μπορούμε να βρούμε συστήματα μέτρησης pH. Ονομάζονται πεχάμετρα και βασίζονται στην αρχή της ποτενσιομετρικής μέτρησης του pH (ηλεκτρομετρική μέθοδος).

Αλλαγή pH
-Η τροποποίηση του pH (οξύτητα εδάφους ) επιτυχαίνεται και χωρίς τη χρηση χημικών.
-Για να το κάνουμε πιο όξινο, απλά προσθέτουμε τύρφη ή κομπόστ από κωνοφόρα ή όξινα  φυσικά λιπάσματα.
-Για να το κάνουμε πιο αλκαλικό, προσθέτουμε ασβεστούχα λιπάσματα.
-Για πιο ουδέτερο pH,  προσθέτουμε από το κανονικό  κομποστ.
-Eδάφη με υψηλή περιεκτικότητα σε  οργανική ύλη και άργιλο, είναι ανθεκτικά στις μεταβολές του pH.

Τα οφέλη από τη προσθήκη φυσικών βελτιωτικών εδάφους είναι ότι δεν είναι χημικά, ύποπτα και επικίνδυνα,  άλλα φυσικά όξινα ή αλκαλικά υλικά και λιπάσματα που αναβαθμίζουν την ποιότητα του εδάφους και βελτιώνουν την παράγωγη και ανάπτυξη των φυτών, τόσο με την τροποποίηση του pH άλλα και με την εισαγωγή νεων θρεπτικών στοιχείων .

Η όποια τροποποίηση του pH του εδάφους είτε προς ουδέτερο είτε προς το όξινο, πρέπει να γίνει αργά και προσεκτικά έτσι ώστε να ελέγχεται την κατάσταση.

 

—————

Πίσω